Blogs.

Circulair solar design:

Reusable facades that generate energy

Making buildings circular with solar design

It is the Week of the Circular Economy. A week to reflect on our impact on the environment. We want to make a significant contribution to reducing our impact with smart, beautifully designed and active facades that generate energy. This also includes the aim to make buildings circular. In this way we minimize the use of natural resources (sustainable materials, recyclable) and maximize the potential (sustainable energy, data and reuse).

New generations of circular solar panels

We are always looking for the latest techniques for the new generation of solar panels. For example, we develop a new material with fully integrated solar cells. These lightweight biocomposite facade panels consist of natural materials and thin-film solar cells. With this we not only limit the use of raw materials, but the raw materials we use are mainly natural and you can largely reuse the material.

Smart residential area with circular solar design

Circularity plays an important role in our task in the Brainport Smart District. We place the generation of energy at the heart of the design and thus create value for the environment. The concept that we want to apply in this smart residential area is based on a combination of modular wooden houses and a modular smart and energy-generating facade system. The facade elements are easy to assemble and disassemble, so that they can be reused in another way.

Blogs.

Circulair solar design: 

Herbruikbare gevels die energie opwekken

Gebouwen circulair maken met solar design

Het is de Week van de Circulaire Economie. Een week om extra stil te staan bij onze impact op de omgeving. We willen een significante bijdrage leveren het verminderen van onze impact met slimme, mooi ontworpen en actieve gevels die energie opwekken. Hier hoort ook het streven bij om gebouwen circulair te maken. Zo minimaliseren wij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (duurzame materialen, recyclebaar) en maximaliseren wij de potentie (duurzame energie, data en hergebruik).

Nieuwe generaties circulaire zonnepanelen

Wij zijn steeds op zoek naar de nieuwste technieken voor de nieuwe generatie zonnepanelen. Zo ontwikkelen we een nieuw materiaal met volledige geïntegreerde zonnecellen. Deze lichtgewicht biocomposiet gevelpanelen bestaan uit natuurlijke materialen en dunne-film zonnecellen. Hiermee beperken we niet alleen het gebruik van grondstoffen, maar zijn de grondstoffen die we gebruiken vooral natuurlijk en kun je het materiaal grotendeels opnieuw gebruiken.

Slimme woonwijk met circulair solar design

Circulariteit speelt een belangrijke rol bij onze opgave in het Brainport Smart District. Wij zetten het opwekken van energie centraal in het ontwerp en creëren daarmee waarde voor de omgeving. Het concept dat wij in deze slimme woonwijk willen toepassen gaat uit van een combinatie van modulaire houten woningen en een modulair slim en energie-opwekkend gevelsysteem. De gevelelementen zijn eenvoudig te monteren en demonteren, zodat ze op een andere manier kunnen worden hergebruikt.