Blogs.

Design meets technique

Is the city of the future a black glass city? Solar panels are a wonderful sustainable initiative, but one that generally does not make the face much nicer. The black solar panels do generate energy, but they have no aesthetic value. Studio Solarix changes this with design solar panels that, in addition to optimal energy generation, also look beautiful; design meets technique.

New color technique

Studio Solarix is ​​always looking for new possibilities in the field of design and energy generation. The last months were therefore dominated by the design of new prints for the solar panels. For this we entered into collaboration with designers, such as designer Eefiene Bolhuis. Together we research and design patterns and material techniques for the solar design facade.

Guaranteeing energy generation

The Solar Design solar panels from Studio Solarix have prints that look beautiful from both far and near, but nevertheless generate optimal energy. Through good research in the field of color perception, dot size and space between dots, we ensure that the designed prints continue to look good and that the solar panels are optimized at the same time for generating energy. So we are always looking for the best possible combination between beautiful aesthetic designs for our solar panels and the amount of energy generated.

New collection

We divide the different designs of the solar panels into categories, so that we can create multiple collections. We will be launching the first collection soon. No more boring black solar panels, but a facade that looks beautiful and generates energy!

Do you want to get started with our new collection? Then contact us!

Blogs.

Design meets technique  

Is de stad van de toekomst een zwarte glazen stad? Zonnepanelen zijn een prachtig duurzaam initiatief, maar eentje die over het algemeen het aangezicht niet veel fraaier maakt. De zwarte zonnepanelen wekken dan wel energie op, ze hebben geen esthetische waarde. Studio Solarix brengt daarin verandering met design zonnepanelen die naast optimale energie-generatie er ook nog eens mooi uitzien; design meets technique.

Nieuwe kleur techniek

Studio Solarix zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van design en het opwekken van energie. De laatste maanden stonden daarom in het teken van het ontwerpen van nieuwe prints voor op de zonnepanelen. Hiervoor gingen we de samenwerking aan met ontwerpers, zoals designer Eefiene Bolhuis. Samen onderzoeken en ontwerpen we patronen en materiaal technieken voor de solar design gevel.

Waarborgen energieopwekking

De Solar Design zonnepanelen van Studio Solarix hebben prints die er van zowel veraf als dichtbij mooi zijn, maar desondanks optimaal energie opwekken. Door goed onderzoek op o.a. het gebied van kleurbeleving, stip grote en ruimte tussen de stippen zorgen we ervoor dat de ontworpen prints er goed uit blijven zien en de zonnepanelen tegelijkertijd geoptimaliseerd worden voor het opwekken van energie. We zijn dus altijd op zoek naar de best mogelijke combinatie tussen prachtige esthetische designs voor onze zonnepanelen en de hoeveelheid energieopwekking.

Nieuwe collectie

De verschillende ontwerpen van de zonnepanelen delen we op in categorieën, waardoor we meerdere collecties kunnen maken. De eerste collectie gaan we binnenkort lanceren. Nooit meer saaie zwarte zonnepanelen, maar een gevel die er mooi uitziet én energie oplevert! 

Wil je nu al aan de slag met onze nieuwe collectie? Neem dan contact met ons op!