Blogs.

Je kan het dak of de gevel op!

De meerderheid van de bedrijfsdaken in Nederland heeft nog geen zonnepanelen, terwijl hiermee de klimaatdoelstellingen sneller behaald kunnen worden dan met zonneparken. Hoe mooi zou het zijn als we deze oppervlaktes effectief kunnen inzetten om zo een verschuiving naar zonnedaken én zonnegevels te creëren?

Volgens Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, ligt slechts op tien procent van de Nederlandse bedrijfsdaken zonnepanelen. Nog minder is het percentage gebruikte zonnegevels zoals die van Studio Solarix op het recent opgeleverde innovatieproject Pharos. Daartegenover staat wel dat er hevig gesubsidieerd wordt op zonneparken. Zo zijn er dit jaar zestig bijgekomen en er staan nog eens 400 in de planning.

Waarom wordt er veelal geïnvesteerd in zonneparken?
Hoogleraar energietransitie Jan Rotmans benadrukt dat boeren voor een zonnepark kiezen omdat ze “al gauw zo’n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond met panelen verdienen”. Begrijpelijk vindt hij, maar toch pleit ook hij voor een verschuiving naar daken en gevels: “er verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal.” Daarnaast beargumenteerd Friso van der Zee, ecoloog van de Universiteit Wageningen, dat er met zonneparken te weinig aandacht voor onderhoud en ruimte is, wat de biodiversiteit niet ten goede komt.

Klimaatdoelstellingen behalen met zonnedaken én zonnegevels
Volgens Rotmans is er alleen al voor daken 2,5 miljard vierkante meter beschikbaar op bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. In andere woorden, Nederland zou de klimaatdoelstellingen al kunnen halen als we de helft van deze harde oppervlaktes zouden voorzien van zonnepanelen in plaats van zonneparken!

Komt daar op korter termijn verandering in? Er wordt momenteel gewerkt aan een wetswijziging waarmee gemeenten dakeigenaren kunnen dwingen om panelen te plaatsen, maar naar verwachting komt deze er pas over een jaar. Wij duimen mee!

Solarcheck.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Studio Solarix gevelpanelen
in jouw nieuwbouw of bestaande bouw project?
Doormiddel van onze vrijblijvende Solarcheck geven wij inzicht in
de mogelijkheden en verwachte energieopbrengst.

Bekijk de collecties in gebruik

Ontdek onze collectie