News.

Listening Tip: Reinier at Mayor’s Manual Podcast

What is the importance of energy transition? Our founder Reinier Bosch was a guest in Mayor’s Manual Podcast and spoke with Kenneth Keijns from the Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute)and Sacha Stolp fromthe municipality of Amsterdamabout innovative solutions for the energy issues of today and tomorrow.

Examples of new ideas are discussed in each episode of Mayor’s Manual podcast. Ideas about value creation, ownership and use. Sacha Stolp got to know Studio Solarix during a presentation in New York and invited Reinier to the podcast. A unique opportunity that we are of course happy to take up. In addition to Studio Solarix, initiator Pallas Agterberg of Alliander was also a guest.

During the podcast, Renier spoke on behalf of Studio Solarix about the theme of change. Not only within an organization, but also outside it. How can you start a movement? So what do you run into? Of course all with regard to the current energy transition and which ones are yet to come in the future and of course our vision on this.

Curious about the podcast and this fun and innovative conversation? Listen to the full podcast at:

  Solarcheck.

  Curious about the possibilities of Studio Solarix facade panels
  in your new construction or existing construction project?
  By means of our non-binding Solarcheck we provide insight into
  the possibilities and expected energy yield.

  View the collections in use

  Discover our collection

  Nieuws.

  Luistertip: Reinier bij Mayor’s Manual Podcast

  Wat is het belang van energietransitie? Onze founder Reinier Bosch was te gast in Mayor’s Manual Podcast en sprak met Kenneth Keijns van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) en Sacha Stolp van Gemeente Amsterdam over innovatieve oplossingen voor de energie vraagstukken van vandaag en morgen.

  In elke aflevering van Mayor’s Manual podcast worden er voorbeelden van nieuwe ideeën besproken. Ideeën over waarde creatie, eigenaarschap en gebruik. Sacha Stolp leerde Studio Solarix kennen tijdens een presentatie in New York en nodigde Reinier uit voor de podcast. Een unieke kans die we natuurlijk graag oppakken. Naast Studio Solarix was ook initiator Pallas Agterberg van Alliander te gast.

  Renier sprak tijdens de podcast namens Studio Solarix over het thema verandering. Niet alleen binnen een organisatie, maar ook daarbuiten. Hoe kan je een beweging starten? Waar loop je dan tegenaan? Natuurlijk allemaal met betrekking tot de huidige energietransitie en welke er in de toekomst nog aankomen en uiteraard onze visie hierop.

  Benieuwd naar de podcast en dit leuken innovatieve gesprek? Luister de volledige podcast op:

   Solarcheck.

   Benieuwd naar de mogelijkheden van Studio Solarix gevelpanelen
   in jouw nieuwbouw of bestaande bouw project?
   Doormiddel van onze vrijblijvende Solarcheck geven wij inzicht in
   de mogelijkheden en verwachte energieopbrengst.

   Bekijk de collecties in gebruik

   Ontdek onze collectie