News.

Meet the team!

Marloes van Heteren
Marloes van Heteren studied architecture at Delft University of Technology. She graduated in 2002 and worked for large architectural firms such as Claus en Kaan and UNStudio. In 2010 she became a partner at Cube Architecten. Due to the many sustainability tasks, Marloes became increasingly surprised about the lack of sustainable techniques and materials that should also be seen. While there are so many possibilities.

Reinier Bosch
Reinier studied at the Design Academy in Eindhoven. His work is becoming internationally known and has been awarded several times for his groundbreaking vision and projects. Reinier is fascinated by design that adds much more than just appearance. He also wanted to create perspective for new generations and no longer frustrate energy sources. He founded Studio Solarix with Marloes. The smart, beautiful and typically Dutch Solarix facade was created.

Jasper Brommet
Jasper ensures the contact between the architects and project developers, together he discusses the possibilities of the Studio Solarix facade (s) for their project. With a background in sustainable facades, it is a good match with Studio Solarix. As a business developer, he ensures that together with customers and partners, we get the project from idea to reality.

Cyril Vibert
Together with Studio Solarix, Cyril wants to have an impact on the city of the future. He wants to achieve this by generating electricity with smart and beautiful solar facades. As a solar expert, he can offer a lot of help to customers and support with technical questions.

Oscar van der Voort
Oscar trained as a product designer and joined the team 2 years ago after his graduation internship. He is involved in product development in the company, he also provides support where necessary. As a designer he wants to offer something beautiful for the city of the future. Panels that, in addition to generating energy, also add aesthetic value!

Ioanna Tzetzi
After completing a minor on solar in facades at Delft University of Technology, it was a great challenge and a logical step for Ioanna to work at Studio Solarix on a sustainable city. With her technical and architectural background, she provides extensive solar scans and solar checks that help estimate the possibilities of various projects.

Eefiene Bolhuis
As a design designer, she designs collections for Studio Solarix and unique pieces for architects. She is engaged in the design of collections, she researches and designs different color and pattern options. As a designer she believes in a tactile world in which design can play an important role in establishing a lasting relationship with all the man-made objects around us. Solar energy is the energy form for the future and that is why it is happy to contribute to integrate the equipment that generates energy in a beautiful and sustainable way in our immediate environment.

Open vacancies
Do you want to join this team? See the vacancies.

Solarcheck.

Curious about the possibilities of Studio Solarix facade panels
in your new construction or existing construction project?
By means of our non-binding Solarcheck we provide insight into
the possibilities and expected energy yield.

View the collections in use

Discover our collection

Nieuws.

Meet the team!

Marloes van Heteren
Marloes van Heteren studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Zij studeerde in 2002 af en werkte bij grote architectenbureaus als Claus en Kaan en UNStudio. In 2010 werd zij partner bij Cube Architecten. Door de vele verduurzamingsopgaven raakte Marloes steeds meer verwonderd over het gebrek aan duurzame technieken en materialen die ook gezien mogen worden. Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn.

Reinier Bosch
Reinier studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Zijn werk raakt internationaal bekend en is meerdere keren onderscheiden voor zijn grensverleggende visie en projecten. Reinier is gefascineerd door vormgeving die veel meer toevoegt dan uitstraling alleen. Ook wilde hij graag perspectief voor nieuwe generaties creëren en niet langer energiebronnen frustreren. Met Marloes richtte hij Studio Solarix op. De slimme, mooie en oerhollandse Solarix gevel ontstond.

Jasper Brommet
Jasper zorgt voor het contact tussen de architecten en projectontwikkelaars, samen bespreekt hij de mogelijkheden van de Studio Solarix gevel(s) voor hun project. Met een achtergrond in duurzame gevels is hij een goede match met Studio Solarix. Als business developer zorgt hij ervoor dat we samen met klanten en partners het project van idee naar werkelijkheid krijgen.

Cyril Vibert
Samen met Studio Solarix wil Cyril impact hebben op de stad van de toekomst. Dit wil hij realiseren door stroom te generen met slimme en mooie solar gevels. Als solar expert kan hij veel hulp bieden aan klanten en ondersteunen bij technische vragen.

Oscar van der Voort
Oscar is opgeleid als productontwerper en is 2 jaar geleden na zijn afstudeerstage onderdeel geworden van het team. Hij houdt zich bezig met de productontwikkeling in het bedrijf, daarnaast ondersteund hij waar nodig is. Als ontwerper wilt hij iets moois bieden voor de stad van de toekomst. Panelen die naast energie opwekken ook esthetische waarde toevoegen!

Ioanna Tzetzi
Na een minor over solar in gevels afgerond te hebben aan de TU Delft, was het voor Ioanna een mooie uitdaging en een logische stap om te gaan werken bij Studio Solarix aan een duurzame stad. Met haar technische en bouwkundige achtergrond zorgt zij voor uitgebreide solarscans en solarchecks die helpen bij de mogelijkheden inschatten van verschillende projecten.

Eefiene Bolhuis
Als dessin ontwerper, ontwerpt zij collecties voor Studio Solarix en unica’s voor architecten. Zij houdt zich bezig met de vormgeving van collecties, ze onderzoekt en ontwerpt verschillende kleur en patroonmogelijkheden. Als ontwerpster gelooft ze in een tactile wereld waarbij vormgeving een belangrijke rol kan spelen om een duurzame relatie aan te gaan met alle door mens gemaakte objecten om ons heen. Zonne-energie is dé energie vorm voor de toekomst en daarom draagt ze graag bij om de apparatuur die energie opwekt op een mooie en duurzame manier te integreren in onze directe omgeving.

Openstaande vacatures
Wil jij dit team komen vergezellen? Zie de openstaande vacatures.

Solarcheck.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Studio Solarix gevelpanelen
in jouw nieuwbouw of bestaande bouw project?
Doormiddel van onze vrijblijvende Solarcheck geven wij inzicht in
de mogelijkheden en verwachte energieopbrengst.

Bekijk de collecties in gebruik

Ontdek onze collectie