Solar facade panels Loskade Groningen

Loskade – Groningen.

The Loskade concept consists of prefab homes that can be installed on location in one day. Van Wijnen had asked Solarix to realize a facade on their new ‘pleasant living’ concept. A great challenge for Solarix in which we have done everything we can to contribute to the circular objective of De Loskade by adding a beautiful design to the prefab housing. The Loskade was completed in 2019 with the first facade panels on the stairwells. LEDs respond to people going up and down the stairs. The smart facade panels already make a major contribution to making the circular neighborhood of the future more sustainable, safer and more enjoyable. We remain involved with De Loskade for new additions to the homes.

Project type: New development
Status: Realized in 2019
Client: Van Wijnen Noord
M2 Solarix panels: 53 m²
Estimated annual energy generated: 3,400 kWh per year
Household energy consumption comparison: 1.1 avg. households
Estimated annual CO2 reduction: 1,465 kg CO2
Equals how many trees: 73 trees

Solar facade panels Loskade Groningen
Solar facade panels Loskade Groningen
Solar facade panels Loskade Groningen
Solar facade panels Loskade Groningen

How much energy does your project generate?

In our non-binding Solarix SolarCheck we calculate how much energy your facade can generate based on satellite data and 3D project drawings.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Do you have a question? Check out our frequently asked questions page

Gevel zonnepanelen Loskade Groningen

Loskade – Groningen.

De Loskade concept bestaat uit prefab woningen die in één dag op locatie geplaatst kunnen worden. Van Wijnen had Solarix gevraagd om een gevel te realiseren op hun nieuwe ‘aangenaam wonen’ concept. Voor Solarix een mooie uitdaging waarin we alles in het werk hebben gesteld om bij te dragen aan de circulaire doelstelling van De Loskade door een mooi ontwerp toe te voegen aan de prefab woningbouw. De Loskade is in 2019 opgeleverd met de eerste gevelpanelen op de trappenhuizen. LEDs reageren op de mensen die de trap op- en aflopen. De slimme gevelpanelen leveren al een grote bijdrage om de circulaire wijk van de toekomst duurzamer, veiliger en leuker te maken. Voor nieuwe toevoegingen aan de woningen blijven we betrokken bij De Loskade.

Type project: Nieuwbouw
Status:  Gerealiseerd 2019
Klant: Van Wijnen Noord
M2 Solarix panelen: 53 m²
Geschatte jaarlijks opgewekte energie: 3.400 kWh per jaar
Vergelijking energieverbruik huishoudens: 1,1 gem. huishoudens
Geschatte jaarlijkse CO2-reductie: 1.465 kg CO2
Is gelijk aan hoeveel bomen: 73 bomen 

Gevel zonnepanelen Loskade Groningen
Gevel zonnepanelen Loskade Groningen
Gevel zonnepanelen Loskade Groningen
Gevel zonnepanelen Loskade Groningen

Hoeveel energie wekt jouw project op?

In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Heb je een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen pagina