Pharos – Hoofddorp.

Het duurzame bedrijfsverzamelgebouw Pharos naast station Hoofddorp CS is onlangs opgeleverd. Met zijn energie leverende, slimme én mooie gevel van Solarix laat Pharos zien dat dé gevel van de toekomst nu gerealiseerd is! Wij danken opdrachtgever Cairn en aannemer Coare en al onze partners die dit mogelijk gemaakt hebben. Vanwege Covid-19 zal de feestelijke opening pas plaatsvinden in januari 2021.

Pharos is een kantoorgebouw uit 2003. Het doel is om het gebouw om te toveren tot de gezondste werkcommunity van Europa waarin circulariteit en energielevering centraal staan. Het wordt het toonbeeld van de circulaire-economie. Solarix is hierin zowel als adviseur als ontwerper betrokken bij de herontwikkeling.

Waaruit bestaat de zonnegevel?

De zonnegevel bevat solar design panelen van Solarix in combinatie met Alpolic panelen.
Over de volledige lengte van de zonnegevel zijn Led strips geïntegreerd voor een dynamisch effect in de avond. 

Solarix Pharos Hoofddorp

Type project: Herontwikkeling
Status:  Gerealiseerd 2020
Klant: Cairn Real Estate
M2 Solarix panelen: 247 m²
Geschatte jaarlijks opgewekte energie: 13.500 kWh per jaar
Vergelijking energieverbruik huishoudens: 4,5 gem. huishoudens
Geschatte jaarlijkse CO2-reductie: 5.819 kg CO2
Is gelijk aan hoeveel bomen: 291 bomen

Klant testimonial
Gyula Öry van Cairn | Schroder Capital verteld over de verduurzaming van het Pharos gebouw in Hoofddorp en de essentiële bijdrage die Solarix daar aan heeft mogen leveren.

Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp

Hoeveel energie wekt jouw project op?

In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Heb je een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen pagina

Pharos – Hoofddorp.

The sustainable business complex Pharos next to Hoofddorp CS station has recently been completed. With its energy-supplying, smart and beautiful facade from Solarix, Pharos shows that the facade of the future has now been realized! We would like to thank client Cairn and contractor Coare and all our partners who have made this possible. Due to Covid-19, the grand opening will not take place until January 2021.

Pharos is an office building from 2003. The goal is to transform the building into the healthiest working community in Europe, in which circularity and energy supply are central. It will become the epitome of the circular economy. Solarix is involved in the redevelopment both as a consultant and designer.

What does the solar facade consist of?

The solar facade contains solar design panels from Solarix in combination with Alpolic panels.
Led strips are integrated over the full length of the solar facade for a dynamic effect in the evening.

Solarix Pharos Hoofddorp

Project type: Redevelopment
Status: Realised 2020
Client: Cairn Real Estate
M2 Solarix panels: 247 m²
Estimated annual energy generated: 13,500 kWh per year
Household energy consumption comparison: 4.5avg. households
Estimated annual CO2 reduction: 5,819kg CO2
Equals how many trees: 291trees

Client testimonial
Gyula Öry of Cairn | Schroder Capital talks about making the Pharos building in Hoofddorp more sustainable and the essential contribution that Solarix has been able to make.

Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp
Solarix Pharos Hoofddorp

How much energy does your project generate?

In our non-binding Solarix SolarCheck we calculate how much energy your facade can generate based on satellite data and 3D project drawings.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Do you have a question? Check out our frequently asked questions page