Blogs.

Verandert de coronacrisis het denken over duurzamer leven?

In recente jaren zien we een langzaam maar gestage doorbraak in het denken over een duurzame toekomst. Inzichten bij een steeds grotere groep mensen aan de ene kant, het voelen van de grenzen van onbeperkte groei aan de andere kant, maakten dat het thema hoog op de (politieke) agenda kwam te staan. Tegelijkertijd leeft duurzaamheid nu veel meer dan 10 jaar geleden. Het is een momentum waarin ook Solarix een actieve voortrekkersrol pakt in het bieden van reële en mooie oplossingen voor duurzame steden.

Drie maanden onderweg in 2020 ziet de wereld er op dit moment even heel anders uit. We werken net als velen door vanuit huis en merken de onzekerheid, maar ook veerkrachtigheid. Zoals bij elke crisis stemt ook de coronacrisis tot nadenken en reflectie. Gaan wij straks, nadat deze crisis onder controle is en weer naar buiten gaan, terug naar de default? Of gaan we ons realiseren dat de manier waarop we werkten en leefden in de afgelopen decennia niet meer houdbaar is? Zullen gemeenschappelijke waarden, waarin samenleven en samen gezond blijven centraal staan, straks ook een blijvende herwaardering krijgen, zoals deze waarden nu krijgen tijdens de crisis? En hoe verhoudt het gedachtegoed van Solarix zich hierin?

De coronacrisis heeft verschillende problemen van een soms doorgeslagen kapitalistisch systeem blootgelegd. Financieel, milieu- en maatschappelijk rendement zijn niet meer in balans. Het goede nieuws is dat in recente jaren dit systeem al steeds meer ter discussie kwam te staan. Het denken over en oplossingen bieden voor een duurzame economie en het herstellen van de balans heeft voet aan de grond gekregen. De coronacrisis kan zo maar een versneller van dit denken worden.

Wij geloven dat we de weg naar een nieuwe, duurzame economie moeten inslaan en dat Solarix hieraan kan bijdragen. In harmonie leven met onze omgeving, het nadenken over een gezonde en leefbare toekomst voor volgende generaties zijn de drive waarmee wij 5 jaar geleden Studio Solarix zijn gestart. We willen met onze energieleverende gevelpanelen werken aan een slimme, duurzame en mooie stedelijke omgeving die mensen trots maakt op waar ze wonen en werken. Onze missie zal niet veranderen na de crisis, deze zal straks nog urgenter zijn.