Blogs.

White paper Circulair @ Scale

Studio Solarix is part of the Circulair @ Scale scale-up program. They have published a nice white paper on the importance of scaling up circular companies in the Dutch construction market: Will scale-ups be trailblazing the construction sector towards a circular economy?

Curious about the developments? Download the whitepaper!

The whitepaper discusses what it takes to ensure that the circular economy becomes normal in construction. Which success factors and barriers have Circulair @ Scale already encountered and the necessary ambitions to realize this movement.

The Circular @ Scale program supports Scale-ups in the areas of strategy, operations, organization and leadership to increase their impact in the circular construction sector. On Monday 4 February, for example, we were part of the National Circular Economy Conference of the Ministry of Infrastructure and Water Management .

Solarcheck.

Curious about the possibilities of Studio Solarix facade panels
in your new construction or existing construction project?
By means of our non-binding Solarcheck we provide insight into
the possibilities and expected energy yield.

View the collections in use

Discover our collection

Blogs.

White paper Circulair @ Scale

Studio Solarix is onderdeel van het scale-up programma van Circulair @ Scale. Ze hebben een mooi whitepaper uitgegeven over het belang van het opschalen van circulaire bedrijven in de Nederlandse bouwmarkt: Will scale-ups be trailblazing the construction sector towards a circular economy?

Benieuwd naar de ontwikkelingen? Download de whitepaper!

De whitepaper gaat in op wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de circulaire economie normaal wordt in de bouw. Welke succesfactoren en barrières zijn Circulair @ Scale al tegengekomen en de noodzakelijke ambities om deze beweging te realiseren.

Het Circulair @ Scale programma ondersteunt Scale-ups op het gebied van strategie, operatie, organisatie en leiderschap om hun impact in de circulaire bouwsector te vergroten. Zo waren we maandag 4 februari onderdeel van van de Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [link naar dat artikel!].

Solarcheck.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Studio Solarix gevelpanelen
in jouw nieuwbouw of bestaande bouw project?
Doormiddel van onze vrijblijvende Solarcheck geven wij inzicht in
de mogelijkheden en verwachte energieopbrengst.

Bekijk de collecties in gebruik

Ontdek onze collectie