BIPV as rapid sustainability technology

BIPV as rapid sustainability technology

Blog. BIPV(T) as rapid sustainability technology How are we going to make the existing built environment in the Netherlands more energy efficient faster? Solar energy systems play an important role in this energy transition. Building-integrated solar panels can even...
BIPV as rapid sustainability technology

BIPVT als snelle verduurzamingstechnologie

Blog. BIPVT als snelle verduurzamingstechnologie Hoe gaan we in Nederland de bestaande gebouwde omgeving sneller energiezuiniger maken? Zonne-energiesystemen spelen in deze energietransitie een belangrijke rol. Gebouw geïntegreerde zonnepanelen kunnen hierin, als...