Circulair bouwen en reduceren van CO2 uitstoot.

Met Solarix willen we een grote impact maken op de wereldwijde energietransitie, door het reduceren van CO2-impact en stappen zetten naar circulair bouwen.

Met onze duurzame geveltoepassingen kunnen we de komende 25 jaar meer dan 25% CO2-reductie in de gebouwde omgeving realiseren. Meer dan 36% van alle CO2-uitstoot is afkomstig uit de gebouwde omgeving. Met gevelpanelen van Solarix dragen we bij aan energieneutrale gebouwen die meer energie opwekken dan ze verbruiken.

Waarom zijn gevel-zonnepanelen duurzaam?

  • Lokale energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
  • Door geen kWh uit andere bronnen naar het gebouw te trekken, kunt u ongeveer 3000 kg CO2 per m2 besparen gedurende de totale levensduur van uw Solarix gevel-zonnepanelen.
  • Energieverlies wordt bespaard doordat de energie niet getransporteerd hoeft te worden, maar lokaal kan worden opgewekt en gebruikt.
  • De energie wordt opgewekt waar je de energie nodig hebt.
  • Betere energiebalans.
  • Er wordt geen kostbare landbouwgrond gebruikt voor zonnevelden.
  • Er zijn minder bouwmiddelen nodig in het gebouw, omdat ander gevelmaterialen en PV daksystemen worden vervangen.
  • We maken plaats voor groen en daktuinen in plaats van zonnedaken.


Circulair bouwen
In de nabije toekomst willen we dat alle nieuwe gebouwen worden voorzien van energieopwekkende gevels. Als marktleider bieden wij de beste en vooral de mooiste oplossing. Gevels zijn de energiebronnen van de toekomst! Naast de CO2-uitstoot kijken we ook met grote nadruk naar de grondstoffen. Onze gevel zonnepanelen vervangen andere gevelmaterialen en eventueel een PV-daksysteem. Hierdoor kunt u al efficiënter omgaan met grondstoffen en een stap zetten naar circulair bouwen. Bij Solarix kijken we vanuit design oogpunt naar duurzame én mooie producten en gevelsystemen. We onderscheiden ons al in de materiaalreductie van onze panelen en montagesysteem en blijven innoveren in de realisatie van een circulair zonnepaneel op de gevel.

Hoeveel energie wekt jouw project op?

In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

Bekijk de collecties in gebruik

Voor de meest recente ontwikkelingen