Hoe werkt het
Vraag een SolarCheck aan

Het eerste vrijblijvende advies op een project met een inschatting hoeveel energie jouw gevel kan opwekken in een jaar.

Collecties
Bekijk alle kleuren en collecties

Een snoepwinkel van kleuren en mogelijkheden voor de gevel.

Verminder overbelasting van het elektriciteitsnet met gevel zonnepanelen.

Energieproductie curve | Nieuwsbericht | Solarix

Vanwege de energietransitie neemt de vraag naar duurzame elektriciteit enorm toe, maar wat als je als verbruiker niet de gewenste stroom krijgt of als wind- en zonnepark producent de opgewekte stroom niet kwijt kan? Dan spreken we van congestie, of filevorming, op het elektriciteitsnetwerk. Deze congestie kan verminderd worden met verticale zonnepanelen op gevels van gebouwen.

Volgens De Volkskrant, “stijgt de vraag naar elektriciteit zo snel dat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen overbelast raakt. Hierdoor kunnen sommige nieuwe afnemers niet meer worden aangesloten.” Het Technische Weekblad constateerde in 2020 al dat “op meer dan 250 plekken in het Nederlandse net de capaciteit om stroom te vervoeren te kort schiet”.

Veel huidige (oude) kabels kunnen namelijk de grote capaciteit van stroom niet aan, maar de vergunningsprocedure voor extra kabels kan zo’n 7 jaar duren. Netbeheerder Liander heeft zelfs een online kaart gemaakt van waar hun netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt en dus vol is. Dit geeft een duidelijke inzage in de toename van de overbelasting van het netwerk.

Zonnestroomproductie op daken en overbelasting

Eigenlijk kan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk “de overgang naar duurzame energie en elektrificatie niet bijbenen” (NOS). Door de toenemende vraag naar elektriciteit, worden er ook meer opstellingen voor zonnestroomproductie geplaatst, maar de opwekking van energie en de consumptie ervan loopt in Nederland echter niet altijd evenredig. Hierdoor loopt het elektriciteitsnetwerk vast en daarmee ook de energietransitie.

Op dagen dat er veel zon is, zoals in de zomer rond het middaguur, ontstaat er een piek in de zonnestroomproductie. Als dit gebeurt in combinatie met een relatief lage stroomconsumptie, zoals tijdens vakanties of in de weekenden, zorgen deze pieken ervoor dat er teveel stroom op het elektriciteitsnet komt en deze overbelast raakt.

Voor standaard platte-dak zonne-energie systemen, waarbij zonnepanelen onder een hoek van 10-15 graden in een oost-west opstelling staan, ontstaan die pieken in de opwekking rond het middaguur. Een paar keer per jaar zorgen deze pieken ervoor dat het netwerk de maximale capaciteit overschrijdt. Als je nu buiten deze middaguur pieken meer zou produceren, kan er meer duurzame zonne-energie op het net ontsloten worden.

Zonnepanelen op de gevel zorgen voor minder pieken

Volgens onze Solar Expert Evert Bende, voorkomen verticale zonnepanelen op oost- en westgevels deze middaguur-pieken. De opwekpieken van dit soort systemen liggen in de ochtend en in de middag. Dit vormt daardoor de oplossing voor de huidige netcongestie-problematiek.

De voordelen op een rij:

  • Er wordt relatief meer zonne-energie opgewerkt in de winterperiode, wanneer de elektriciteitconsumptie hoger is. Dat zal zeker passen bij een toenemende consumptie in de winter wanneer er steeds meer warmtepompen geïnstalleerd worden, wat vanaf 2026 de verplichte technologie voor verwarming wordt.

Energie curve | Nieuwsbericht | Solarix

  • De pieken in het opwekken van zonne-energie vallen rond de ochtend en in middag en ontlasten daarmee de elektriciteitsnet pieken rond het middaguur (12:00-14:00).

  • De opwekking van zonne-energie valt beter samen met consumptiemomenten van bedrijven en kantoren, dit leidt tot meer zelf-consumptie, waardoor er minder een beroep hoeft gedaan te worden op transport door de kabels van het elektriciteitsnetwerk.

  • De pieken in de energieopwekking vallen meer samen met de hogere uurlijkse prijzen op de elektriciteitsmarkt (EPEX-spot), waarbij de zogenaamde “duck-curve” piekt in de ochtend en middag en een dal heeft rond het middaguur. Dit effect zal alleen maar toenemen naarmate er meer zonne-energie van plat-dak systemen geïnstalleerd wordt.

  • Er wordt relatief meer zonne-energie opgewekt in de winter wanneer de elektriciteitsprijzen hoger zijn.

Duck curve energie productie | Nieuwsbericht | Solarix

Waarom zouden gevel zonnepagelen meer omarmd moeten worden?

Het verticaal plaatsen van zonnepanelen op gevels is een voordelige oplossing die overheden en netwerkbedrijven nog onvoldoende hebben onderkend. Als we doorgaan met het plaatsen van reguliere platte-dak zonne-energie system, loopt het elektriciteitsnetwerk in nog meer gebieden van Nederland vol, wat enorme nadelige maatschappelijke gevolgen heeft. Gevelpanelen zorgen ervoor dat de energietransitie door kan gaan, zonder het net over te belasten.

Meer weten? Onze Solar Expert Evert Bende vertelt je graag meer over gevel zonnepanelen en de voordelen ervan: [email protected]