Hoe werkt het
Vraag een SolarCheck aan

Het eerste vrijblijvende advies op een project met een inschatting hoeveel energie jouw gevel kan opwekken in een jaar.

Kleur
Gekleurde zonnepanelen

Laat je inspireren door de veelzijdige mogelijkheden

Collecties
Bekijk alle kleuren en collecties

Een snoepwinkel van kleuren en mogelijkheden voor de gevel.

Privacy- en Cookie-verklaring

Solarix, Solarix Concepts BV en de overige met hen in een groep verbonden rechtspersonen (Solarix) verwerken dagelijks informatie over personen. Solarix respecteert daarbij altijd de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Solarix zoal verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Solarix is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen aan [email protected].

Persoonsgegevens
Solarix verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor diverse doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten
Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, woon- en afleveradres, e-mailadres, betaalgegevens, BTW-nummer, telefoonnummer, nodig. Deze factuur- en afleveradres gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst.

Dienstverlening
Om onze diverse diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens, BTW-nummer, telefoonnummer, factuur- en afleveradres nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden die in onderaanneming voor ons werken.

Sollicitatieprocedure
Solarix verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail, via de website en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Website
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op de Solarix website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een e-mail naar Solarix, in correspondentie en telefonisch.

 • Gegevens over uw activiteiten en interacties op onze website (bijvoorbeeld het aanvragen van een download of het inschrijven voor een webinar of demo academy)

 • Gegevens over uw surfgedrag op allerlei websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internet Browser en device
  Acquisitiegesprekken (aan het begin van het gesprek wordt om toestemming verzocht)


Voor welke doeleinden Solarix uw persoonsgegevens verwerkt

 • De promotie, verkoop en levering van onze diensten

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Om u te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te informeren over onze diensten en producten, zoals wijzigingen en updates

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Solarix analyseert uw surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • Wanneer u solliciteert bij Solarix

 • Solarix volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 • Voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers

Solarix verwerkt uw persoonsgegevens alleen als het toestemming heeft gekregen om dit te doen, als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, als Solarix daartoe wettelijk verplicht is, of als Solarix een gerechtvaardigd (commercieel) belang heeft, afgewogen tegen uw recht op privacy.

Hoe lang Solarix persoonsgegevens bewaart
Solarix bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, zodra u uw toestemming intrekt of zodra u op andere wijze te kennen geeft niet langer te willen worden geïnformeerd over promotie, verkoop en leveringen of indien u te kennen geeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk.

 • Gegevens die wij verwerken om u te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te voeren, worden bewaard zolang als naar de aard van de dienstverlening nodig is voor de goede uitvoering daarvan.

Solarix bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het aanbieden van de services en ondersteuning van ons product, voor het uitvoeren van transacties die u hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaar periodes aanzienlijk variëren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Solarix kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn leveranciers van producten ten behoeve van efficiënte communicatie en bedrijfsvoering.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst en toetst Solarix of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt. Organisaties binnen de EER (de gehele Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) behoren van 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG. Solarix werkt alleen samen met organisaties buiten de EER indien dit in overeenstemming is met de AVG. Met andere woorden, als een passend beveiligingsniveau gegarandeerd blijft doordat de desbetreffende organisatie zich verbindt tot het overdragen en verwerken van alle gegevens in overeenstemming met de algemene contractbepalingen (SCC) tussen (organisaties binnen) de EER en niet-EER-landen die voorzien in de bescherming van de Europese persoonsgegevens in niet-EER-landen.

Cookies
Solarix gebruikt functionele, analytische, marketing/tracking, social media en advertentiecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Functionele cookies - Solarix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Analytische cookies - Door middel van deze cookies krijgt Solarix inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Solarix de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Marketing/Tracking-cookies – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Advertentiecookies – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website vast te leggen, zodat we advertenties kunnen weergeven die op de voorkeuren van de bezoeker zijn afgestemd.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies voor sociale media – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om bezoekers inhoud van onze sociale media-accounts te kunnen tonen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Google Analytics
Solarix maakt gebruik van Google Analytics. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies (zie hierboven). Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Solarix de gebruikers-ervaring voor bezoekers kan verbeteren. Om uw privacy te borgen hebben wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers;

 • het delen van gegevens met Google hebben we uitgeschakeld. Zo is het voor Google niet mogelijk analytische informatie voor andere Google-diensten te gebruiken;

 • we hebben de IP-adressen geanonimiseerd voor Google Analytics. Hiermee wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

 • we hebben de user-ID uitgeschakeld. Hierdoor is het niet mogelijk voor Google om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen.

Social media
Pagina’s op externe sociale media
Wij werken met sociale media pagina’s, waarbij gegevens worden verwerkt door ons en de aanbieder van de sociale media. Dit soort service maakt rechtstreeks externe interactie mogelijk met de websites van Solarix.

De respectieve aanbieders van sociale media houden zich tegenover u aan de gegevensbeschermingsverplichtingen, zoals informatie over gegevensverwerking. U kunt met hen contact opnemen met betrekking tot uw rechten. Dit volgt uit het feit dat een dergelijke aanbieder rechtstreeks toegang heeft tot de relevante informatie over de sociale media pagina’s en de gegevensverwerking. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen als dat nodig mocht zijn. Zo nodig sturen wij dan uw verzoek door aan de desbetreffende aanbieder.

Met betrekking tot sociale media pagina’s kunnen we met u communiceren en u interessante informatie aanbieden. We kunnen aanvullende gegevens verzamelen via opmerkingen, gedeelde afbeeldingen, berichten, en reacties, die we dan verwerken om te antwoorden of contact met u op te nemen. Als u sociale media gebruikt op verschillende gebruikersapparaten, kan een gegevensanalyse van de verschillende apparaten plaatsvinden. Bovendien kunnen aanbieders van sociale media pagina’s ook gebruikmaken van cookies en trackingtechnologie om hun diensten te verbeteren.

Gegevensverwerking vindt plaats met toestemming of voor het doel van het beantwoorden van vragen van gebruikers (Art. 6. 1 s.1.a of b AVG) of op basis van gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de diensten, reclame- en marketingactiviteiten en presentatie naar de buitenwereld (art. 6. 1 s.1.f AVG).

Aanbieders van sociale media kunnen uw gegevens verwerken buiten de EU/EER (voornamelijk: USA). De Amerikaanse bedrijven Facebook, Instagram, X, en LinkedIn zijn elk gecertificeerd volgens de EU-US-Privacy-Shield overeenkomst. Aangezien dit Privacy-Shield volgens het Europees Comité voor gegevensbescherming (juli 2020) niet geldig is, werken we alleen samen met leveranciers buiten de EU/EAA die gegevens overdragen volgens de standaardovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Page Insights Facebook
Facebook (Facebook Inc., 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, USA of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). We gebruiken Page Insights voor het verwerken van statistische gegevens van gebruikers van Facebook pagina’s (zie ook de overeenkomst op:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dit houdt in dat gegevens worden verwerkt in de vorm van zogenaamde ‘Page Insights’, die uitgebreider worden beschreven op https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights/. Facebook gebruikt ook cookies en opslagtechnologie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instellingen: https://www.facebook.com/settings 

Page Insights op Instagram
Als u Instagram gebruikt en daar een account heeft, kan Instagram daar uw activiteiten aan uw profielen toewijzen. Instagram (van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). We gebruiken de Instagram Insights-functie voor het verwerken van statistische gegevens van gebruikers van onze Instagram-pagina’s (zie ook voor Facebook dat verbonden is aan de aanbieder van Instagram de overeenkomst op:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Het gaat hierbij om het verwerken van gegevens in de vorm van zogenaamde ‘Instagram Insights’ die nader worden beschreven op https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=faq_content.
Instagram maakt ook gebruik van cookies en dergelijke technologie. Zie voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/
Instellingen: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

Gegevensverwerking op de LinkedIn-pagina
We kunnen op de LinkedIn-pagina gegevens verwerken via de dienst LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland / LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn gebruikt ook cookies. Meer informatie:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Instellingen: https://www.linkedin.com/psettings/privacy

Cookies aanpassen, weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren. De onderstaande koppelingen brengt u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor haii.nl aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Edge

Internet Explorer 11

Safari

Opera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • ·uw persoonsgegevens in te zien;

 • uw persoonsgegevens te wijzigen;

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;

 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

 • bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.


Mocht op basis van uw gegevens profilering of geautomatiseerde besluitvorming plaatsvinden, heeft u het recht op:

 • het ontvangen van nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene(n).*

* Solarix voert op basis van uw gegevens geen geautomatiseerde besluitvorming uit.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Solarix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Meer informatie over de AVG vindt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/commissie/prioriteiten/rechtvaardigheid-en-fundamentele-rechten/gegevensbescherming/2018-herzienings-eu-data-beschermingsregels_nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De bescherming van uw gegevens nemen wij bij Solarix zeer serieus. Wij hebben alle passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door verbindingen van en naar ons platform te beschermen via cryptografische beheersmaatregelen (SSL/ HTTPS).

Zakelijk partners van Solarix
Als u belangstelling heeft getoond voor het gebruik van Solarix producten of als u Solarix op een andere manier heeft gevraagd contact op te nemen, kunnen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en bedrijfsnaam doorgeven aan een van onze officiële partners in uw land of regio. Zij kunnen dan contact met u opnemen in verband met hun lokale diensten. Wanneer we gegevens delen met onze officiële partners, vereisen we dat ze uw persoonsgegevens beschermen volgens onze normen. Met alle officiële partners is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
Als onze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen van deze situatie in de omschrijving van het aanbod.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met een moederbedrijf, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en/of andere entiteiten onder een gemeenschappelijk beheer.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Solarix aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten bevat, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.