Hoe werkt het
Vraag een SolarCheck aan

Het eerste vrijblijvende advies op een project met een inschatting hoeveel energie jouw gevel kan opwekken in een jaar.

Kleur
Gekleurde zonnepanelen

Laat je inspireren door de veelzijdige mogelijkheden

Collecties
Bekijk alle kleuren en collecties

Een snoepwinkel van kleuren en mogelijkheden voor de gevel.

BENG-eisen en energielabel C als standaard

BENG-eisen en energielabel C als standaard | Nieuwsbericht | Solarix

De tijd begint te dringen… Het is hét moment om impactvolle stappen richting een klimaatneutrale gebouwde omgeving te nemen. Kantoorgebouwen in de toekomst moeten namelijk aan verstrengde energie-eisen voldoen. De BENG-eisen gelden al sinds 1 januari 2021 voor nieuwbouw kantoorpanden. Daarnaast moet per 1 januari 2023 bestaande kantoorgebouwen minimaal Energielabel C hebben.

We zien in de gebouwde omgeving dat nog veel panden niet aan energiezuinige normen voldoen, zowel niet aan de BENG-eisen in de nieuwbouw als het minimale Energielabel C in bestaande panden. Zo deed het NOS recent onderzoek naar overheidsgebouwen die niet zullen voldoen aan het minimale Energielabel C. Voor nieuwbouw geldt dat er een BENG-berekening nodig is om aan te tonen dat je aan de BENG-eisen voldoet. Hier blijkt het lastig om de juiste input mee te nemen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

De nieuwe energie-eisen zijn mooie stappen die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie, maar waar moeten projectontwikkelaars en architecten dan op gaan letten? Waaraan moet je denken bij het maken van een BENG-berekening om je energieprestatie te meten? Wanneer geldt Energielabel C? Wat kan Solarix betekenen voor het behalen van deze nieuwe energie-eisen?

Lees je snel in met ons blog en start met de energie berekening voor jouw project.

Wat is het verschil tussen BENG en Energielabel C?

Allereerst is het goed om een onderscheid te maken tussen de BENG-eisen voor nieuwbouw en Energielabel C voor de bestaande bouw.

BENG staat namelijk voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ en is een eisenpakket gebaseerd op het verbeteren van de energieprestaties van Europese gebouwen. Sinds 1 januari 2021 is al wettelijk vastgesteld dat alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moet voldoen aan deze BENG-eisen om een vergunning te verkrijgen. Vaak wordt dit in een voorlopig ontwerp voor het eerst getoetst. De BENG-eisen zijn landeliik vastgelegd, maar kunnen door gemeentes of bij tenders worden aangescherpt.

Het is sinds 1 januari 2016 al verplicht om een energielabel te hebben als kantoorgebouw. Energielabel C is een aanvullende maatregel voor de bestaande bouw en wordt per 1 januari 2023 voor kantoorgebouwen verplicht. Kantoorgebouwen mogen vanaf dan “een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar” hebben.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleer of kantoren de wet naleven. De inspectie geeft nu al fikse boetes voor het ontbreken van een energielabel bij de verkoop of verhuur van bedrijfspanden. Heeft een bestaand kantoorgebouw na de jaarwisseling geen Energielabel C? Dan mag deze niet meer als kantoor worden gebruikt!

Heatmapping zonnepanelen gevel | Nieuwsbericht | Solarix
Optopper zonnegevel | Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix

Indicaties van de BENG-eisen

Volgens RVO zijn de BENG-eisen gebaseerd op het principe van de Trias Energetica: eerst de energievraag beperken, vervolgens energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen en voor de rest primair fossiele energiebronnen efficiënt gebruiken.

De energieprestatie bij BENG wordt daardoor bepaald aan de hand van deze drie individueel te behalen eisen:

BENG 1: Maximale energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
Bij deze waarde is het onder meer belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de gebouwschil. In andere woorden, een kantoorgebouw heeft een goede thermische schil nodig zodat er zo min mogelijk verwarmd of gekoeld hoeft te worden. Kijk hierin niet alleen naar dak- en vloerisolatie, maar juist ook naar de potentie van een isolerende gevel hierin.

BENG 2: Maximale primair fossiele energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
Hiervoor moet de energie die wordt gebruikt bij een pand, van bijvoorbeeld installaties, zo laag mogelijk worden gehouden met energiezuinige oplossingen en gewoonweg slim energiegebruik.

Hier wordt een eis gesteld aan de maximale hoeveelheid primair fossiele brandstof die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie van een kantoorgebouw. Bij utiliteitsgebouwen worden daar nog eens verlichting en bevochtiging/ontvochtiging aan toegevoegd. Efficiëntie en type van installaties en systemen binnen een gebouw en de toepassing van hernieuwbare energie spelen hierin een belangrijke rol.

Wekt een gebouw – bijvoorbeeld met PV-panelen zoals zonnepanelen – zelf energie op, dan mag het primair fossiel energieverbruik worden verminderd met de hoeveelheid opgewekte energie.

BENG 3: Hernieuwbare energie in %
Is er nog steeds energie nodig? Dan moet je dit voor een bepaald percentage hernieuwbaar opwekken, zoals met zonnepanelen. Per gebouwtype gelden hiervoor verschillende percentages.

Het belangrijkste van deze eis is eigenlijk de som van het deel primair fossiel energieverbruik plus het deel hernieuwbare energie. Hierin wordt de hoeveelheid hernieuwbare energie gedeeld door het totale energieverbruik. De hernieuwbare energie moet echter wel worden opgewekt in, op of aan het gebouw!

Als we deze indicaties vertalen naar een aantal praktische voorzieningen die de BENG-eisen beïnvloeden, dan kan er gekeken worden naar verduurzaaming-oplossingen zoals het:

 • Vervangen van alle verlichting door ledverlichting.

 • Vervangen van conventionele ketels door hr-ketels.

 • Vervangen van glas door hr++ glas.

 • Isoleren van de daken, gevels en vloeren.

 • Plaatsen van warmtepompen (water/water, lucht/water, ventilatielucht/water en booster).

 • Plaatsen van zonneboilers.

 • Plaatsen van zonwering.

 • Plaatsen van zonnepanelen op het dak

 • Plaatsen van zonnepanelen op de gevel.

 • Plaatsen van een groen dak.

Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix

Hoe behalen kantoorgebouwen de BENG-eisen of Energielabel C?

Kantoorgebouwen worden steeds hoger en het aantal vierkante meters dakoppervlak voor traditionele PV-panelen zijn beperkt beschikbaar om te kunnen voldoen aan de energievraag voor strengere wet en regelgeving zoals de BENG-eisen en energielabels.

Om bestaande en toekomstige kantoorgebouwen inspirerender én duurzamer te maken kunnen juist design gevel PV-panelen ingezet worden en zelfs gecombineerd worden met niet-actieve panelen van andere materialen.

Het plaatsen van PV-panelen op de gevel, ofwel gevel zonnepanelen, is daarom één van de meest aantrekkelijke verduurzaming-oplossing. Hiermee kan een nieuwbouw kantoorpand hernieuwde energie opwekken en daarmee voldoen aan de BENG 3-waarde.

Bij bestaande kantoorgebouwen kan door middel van deze gevel zonnepanelen (PV-gevel) zelf energie worden opgewekt en is er daardoor per m2 minder Kwh nodig aan primaire fossiele energie. Hierdoor kan de norm van het Energielabel C worden behaald.

Hulp bij de BENG-berekening


Een daadwerkelijke BENG-berekening is vrij ingewikkeld zoals je kan lezen bij de indicaties. Wij geloven dat je hierin de nodige ondersteuning kan gebruiken! Ontdek onze tips:


SolarCheck

Belangrijk voor een BENG-berekening is om de juiste uitgangspunten mee te nemen. Solarix kan hierin ondersteunen door middel van de Solarcheck waarin de potentiële energie opwekking van een gebouw wordt berekend. Zo leveren we essentiële informatie aan voor de BENG berekening, zoals het aantal m2 aan PV-panelen, oriëntatie(s), Wp per m2 en ventilatie.

SolarScan

Voor engineering gaan we zelfs een stapje verder om de energieprestatie van de zonnegevel te optimaliseren met een SolarScan, een vervolgstap op de SolarCheck. Hiermee kunnen we de opdrachtgever gericht en uitgebreid advies geven over de toepassingsmogelijkheden van de Solarix panelen in het desbetreffende project.

Met onze bouwfysische en bouwtechnische experts beoordelen we de ontwerpmogelijkheden en de detaillering. Daarnaast doen we een uitgebreide bezonningsstudie inclusief schaduwval. Het resultaat is een bouwkundig advies waarbij we ook een goede kostenindicatie kunnen maken en daarmee ook de terugverdientijd kunnen uitrekenen.

Bij een SolarScan vergelijken we in feite de BENG wensen en mogelijkheden voor de gevel en optimaliseren we de effectiviteit van de energieopbrengst met de maten en kleuren van onze design PV-panelen.

Solarcheck | Nieuwsbericht | Solarix
Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix

Tips bij een energieadviesbureau

Kies je voor een energieadviesbureau? Zorg er dan voor dat de juiste input voor gevelpanelen wordt gebruikt voor de BENG, zoals de Wp per m2 in plaats van de Wp per paneel. De berekening is hierin namelijk echt anders dan voor dakpanelen. We zien hierin vaak dat er onterecht wordt uitgegaan van te hoge vermogens per m2 die worden aangehouden bij traditionele dakpanelen.

Bij maatwerk en esthetisch gekleurde panelen liggen de vermogens namelijk relatief lager, maar deze hebben weer een esthetische toegevoegde waarde die de traditionele paneel mist.

Start met de BENG berekenen

We zien steeds meer vraag naar verduurzaming-oplossingen voor kantoorgebouwen nu de BENG-eisen en energielabels strenger worden.

Het is duidelijk dat het integreren van zonnepanelen in de gevels in opkomst is als een zeer rendabele optie om energieneutraliteit te bereiken bij zowel de BENG-eisen in de nieuwbouw als Energielabel C bij de bestaande bouw van kantoorpanden. Vaak zijn enkel PV op daken namelijk niet genoeg.

We geloven bij Solarix erin dat PV-oplossingen voor kantoorgebouwen niet moeten leiden tot een donkere glazen stad zonder identiteit en schoonheid. Wij produceren dan ook design zonnepanelen gevels die efficiënt werken én er esthetisch mooi uitzien.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Start je BENG-berekening en begin met de SolarCheck!

Ontdek de SolarCheck