Hoe werkt het
Vraag een SolarCheck aan

Het eerste vrijblijvende advies op een project met een inschatting hoeveel energie jouw gevel kan opwekken in een jaar.

Collecties
Bekijk alle kleuren en collecties

Een snoepwinkel van kleuren en mogelijkheden voor de gevel.

BIPVT als snelle verduurzamingstechnologie

Zonnegevel Kuijpers Helmond | Nieuwsbericht | Solarix

Hoe gaan we in Nederland de bestaande gebouwde omgeving sneller energiezuiniger maken? Zonne-energiesystemen spelen in deze energietransitie een belangrijke rol. Gebouw geïntegreerde zonnepanelen kunnen hierin, als elektrische én thermische energiebron, zelfs een versnelling tot stand brengen. Ontdek in deze blog hoe Building-Integrated Photovoltaic-Thermal (BIPVT) systemen, in een programmatische ketenaanpak voor de renovatiemarkt hét verschil gaan maken.

Met 12,1% bebouwd oppervlak staat Nederland op nummer 2 van Europa’s dichtbebouwde landen, waar gemiddeld slechts 4,2% bebouwd is. Het energieverbruik in ons land is dan ook onnodig hoog omdat veel van deze gebouwen verouderd en slecht geïsoleerd zijn. Daarmee voldoen ze niet aan moderne duurzaamheidseisen, maar in 2050 moeten echter ruim zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen zijn verduurzaamd. Hoe kunnen we dat bereiken in een relatief kort tijdbestek?

Zonne-energie als oplossing

De afgelopen jaren zien we daarom meer en meer zonneparken verschijnen, maar het nadeel hiervan is dat ‘vrije’ natuur of landgoed wordt bedekt en de aanleg door ingewikkelde regelgeving juist (te) lang kan duren.

Daarnaast leveren zonneparken in Nederland energie op piekmomenten die voor een uitdaging zorgen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, zoals beschreven in ons blog over overbelasting. Aanvullend moet er vervolgens worden geïnvesteerd in dure bekabeling om de energie naar de eindgebruiker te krijgen.

Lucht foto woonwijk  | Nieuwsbericht | Solarix

Verduurzamen bestaande bebouwde oppervlakten

Het is in onze ogen daarom meer dan logisch om bestaande bebouwde oppervlakten optimaal te gebruiken voor energieopwekking in plaats van zonneparken. Het liefste ook nog in de fysieke nabijheid van de eindgebruiker, de consument, zodat de afstand tussen opwekking en gebruiker zo kort mogelijk is en het energienet minimaal belast hoeft te worden. 

Er wordt echter vaak alleen gekeken naar zonnepanelen op het dak als zonne-energiesysteem, de zogeheten PV-op-dak zonnesystemen. De groei neemt hierin dan ook enorm toe, maar de volledige potentie van het dak wordt vaak niet benut en esthetisch gezien zien al die zwarte panelen er niet altijd mooi uit. Een veelbelovender oplossing van het verduurzamen van de gebouwde omgeving is dan ook met gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche-thermische systemen (BIPVT).

BIPV(T) als schaalbare én modulaire versneller

Een gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche-thermische systeem BIPV(T) is de combinatie van elektrische en thermische energieopbrengst die uit de gebouwschil gegenereerd wordt én er aantrekkelijk uit kan zien. De zonnepanelen kunnen worden geïntegreerd in zowel bouwelementen als materialen, zoals BIPV(T)-glas, -dak en -geveloplossingen. Daarnaast hebben ze een aanvullende functie in het gebouw zoals zonwering, thermische isolatie of veiligheid.

Door zonnepanelen in gebouwen te integreren blijft de energieopwekking én opslag dicht bij de gebruiker. Daarnaast is BIPV(T) schaalbaar en modulair toepasbaar per gebouw. Het voordeel van deze modulariteit is dat er geen extra kostbare collectieve infrastructuur nodig is én deze oplossingen passen in het Nederlandse gebouwde landschap. Daarmee heeft het de potentie om de verduurzamingsopgave flink te versnellen.

BIPV(T) geeft MOOI energie!

Kortom er moeten meer gebouw geïntegreerde PV-systemen ontwikkeld worden. Solarix maakt dan ook deel uit van het Nederlandse ‘BIPV(T) geeft MOOI energie!’ traject met als doel “een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving door realisatie van een programmatische ketenaanpak voor de renovatiemarkt” van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Vanaf 2025 zorgt dit project ervoor dat tenminste 2500 renovatiewoningen en 2500 nieuwe woningen per jaar met BIPV(T) getransformeerd worden tot Plus-Op-de-Meter woningen. Project gerelateerde ontwikkelingen kunnen worden gevolgd via initiatiefnemer Berenschot en BIPV Nederland of lees meer in het Solar Magazine.

De deelnemende partijen richten zicht op integreerbare, betaalbare en opschaalbare gebouw geïntegreerde BIPV(T) systemen en willen door middel van onderzoek en innovaties zorgen voor een kostprijsreductie van maar liefst 40%. Door het gebruik van o.a. circulaire materialen, lean productieprocessen en modulaire plug-and-play bouwprincipes zorg je voor een kostenefficiënt bouwproces met minder handwerk.

Optopper zonnegevel  | Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix
Optopper zonnegevel  | Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix

Met dit traject krijgen we de kans om uitgebreid onderzoek te doen naar schaling, kostenefficiëntie, materiaalreductie en productinnovatie voor onze eigen gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche systeem, de Solarix design zonne-gevels. We werken nu hard aan de ontwikkeling van BIPV gevelpalen met een standaard maatvoering waarvan de primeur al te zien was in het project ‘De Optopper’.

Standaard BIPV gevelpanelen met ‘optimale’ maatvoering

Esthetiek staat bij onze gevelpanelen centraal, maar we kijken uiteraard ook naar kostenefficiëntie. We hebben de afgelopen jaren de maatwerk projecten gerealiseerd en binnen Solarix Colours collecties ontwikkeld met een brede scala aan designs en kleuren. Onze opdrachtgevers zijn echter naast esthetiek ook op zoek naar hoge opbrengsten en gemakkelijke integratie in gebouwen.

Zo ontstond het idee om een nieuwe standaard te zetten met gevel zonnepanelen die aansluiten bij de maten uit de bouw én zo hoog mogelijk energie opwekken. In het ‘BIPV(T) geeft MOOI energie!’ traject doen we dan ook veel onderzoek naar hoe we onze kleuren nog meer kunnen verbeteren voor een hogere energieopbrengst en schaalbaarheid.

Solarix standaard panelen | Solar design zonnepanelen | Nieuwsbericht | Solarix

Het resultaat? Meer structuur én meer energieopbrengst voor architecten en projectontwikkelaars. Alvast een tipje van de sluier:

  • Verschillende maatvoeringen die aansluiten binnen de architectuur van de meeste gebouwen: 600×1200 mm, 600×1800 mm, 900×900 mm en 900×1800 mm.

  • Efficiënt ontwerp met een optimale verdeling van zonnecellen én dus een hogere energieopbrengst per m2.

  • Snellere doorlooptijd van aanvraag tot levering.

  • Standaard maatvoering maar nog steeds met een even hoge kwaliteit kleuren en ontwerpen!

Benieuwd naar onze ontwikkelingen en de standaard BIPV zonnepanelen voor de gevel?

Blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief of volg ons op social media!

Instagram | Facebook | LinkedIn | Pinterest